Úvodní stránka arrow CZECH Point
Mal rozlien obrazovky Velk rozlien obrazovky default color green color orange color

Hlavní menu

Google translator


CZECH Point Tisk E-mail
Sobota, 13 březen 2010

Informace o službě

O tuto službu můžete žádat na Obecním úřadě.

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpisy z katastru nemovitostí
 • Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

Výpis z rejstříku trestů

 • nutnost osobní přítomnosti žadatele nebo plné moci
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • výpis se vydává na počkání
 • správní poplatek 50,- Kč v hotovosti

Výpis z katastru nemovitostí

 • je třeba vědět základní údaje potřebné k vyhledání zápisu (parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, číslo budovy nebo jednotky, jméno apod.)
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stranu výpisu
 • platba na místě v hotovosti

Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku

 • je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby IČO, název firmy apod.)
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 50,- Kč za každou i započatou stránku
 • platba na místě v hotovosti

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 100,- Kč za stranu
 • platba na místě v hotovosti

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 • Občané si mohou nechat ověřit kopie listin nebo podpis. Oprávněnou osobou způsobilou provádět tuto činnost je referentka úřadu paní Marcela Pluskalová. Poplatky za tyto úkony jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb.takto: Za ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo výpisu ze spisů, knih, z listin nebo dalších písemných nebo obrazových materiálů činí poplatek 30,- Kč za každou i započatou stránku. Za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu činí poplatek 30,- Kč za každý podpis nebo otisk zazítka.

 

Poskytování informací, příjem podání

 

 • Činnost obce se řídí zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

 

Příjem žádostí a podání

 

 • Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemě.
 • Je-li podána žádost ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, vyřídí žádost ústně. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
 • V případě, že je žádost podána písemně (platí i pro žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí v ní být mj. uvedeno:
   1. komu je žádost určena

   2. jaká konkrétní informace je požadována

   3. kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání jsou přijímány rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 07 červenec 2011 )
 
Další >

Náhodný obrázek z galerie

Poslední na vývěsce

25.03Hledá se pes.jpgFile
25.03Mikroregion Litovelsko Účetní závěrka 2018.pdfFile
25.03Volby EP Stanovenini minimalniho poctu clenu okrskove volebni komise.jpgFile
22.03Mikroregion litovelsko Návrh Závěrečného účtu 2018.pdfFile
22.03Mikroregion Litovelsko Návrh Rozpočtu 2019.pdfFile
22.032018 SR0150US vydání.pdfFile
22.032018 SR0150US vydání.pdfFile
20.032019 28 3 OZN c 5 .pdfFile