Úvodní stránka arrow CZECH Point
Mal rozlien obrazovky Velk rozlien obrazovky default color green color orange color

Hlavní menu

Google translator


CZECH Point Tisk E-mail
Sobota, 13 březen 2010

Informace o službě

O tuto službu můžete žádat na Obecním úřadě.

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpisy z katastru nemovitostí
 • Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

Výpis z rejstříku trestů

 • nutnost osobní přítomnosti žadatele nebo plné moci
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • výpis se vydává na počkání
 • správní poplatek 50,- Kč v hotovosti

Výpis z katastru nemovitostí

 • je třeba vědět základní údaje potřebné k vyhledání zápisu (parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, číslo budovy nebo jednotky, jméno apod.)
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stranu výpisu
 • platba na místě v hotovosti

Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku

 • je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby IČO, název firmy apod.)
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 50,- Kč za každou i započatou stránku
 • platba na místě v hotovosti

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu
 • výpisy se vydávají na počkání
 • správní poplatek činí 100,- Kč za stranu
 • platba na místě v hotovosti

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 • Občané si mohou nechat ověřit kopie listin nebo podpis. Oprávněnou osobou způsobilou provádět tuto činnost je referentka úřadu paní Marcela Pluskalová. Poplatky za tyto úkony jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb.takto: Za ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo výpisu ze spisů, knih, z listin nebo dalších písemných nebo obrazových materiálů činí poplatek 30,- Kč za každou i započatou stránku. Za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu činí poplatek 30,- Kč za každý podpis nebo otisk zazítka.

 

Poskytování informací, příjem podání

 

 • Činnost obce se řídí zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

 

Příjem žádostí a podání

 

 • Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemě.
 • Je-li podána žádost ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, vyřídí žádost ústně. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
 • V případě, že je žádost podána písemně (platí i pro žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí v ní být mj. uvedeno:
   1. komu je žádost určena

   2. jaká konkrétní informace je požadována

   3. kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání jsou přijímány rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 07 červenec 2011 )
 
Další >

Náhodný obrázek z galerie

Poslední na vývěsce

03.08Volby 2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdfFile
03.08usneseni z 18 ZO 29.7.2020.pdfFile
03.08Veřejná Vyhláška - Ministerstvo zemědělství.pdfFile
03.08Rozpočtové opatření č.4.pdfFile
03.08Veřejná vyhláška Oznámení o vydání obecné povahy č.01 2020.pdfFile
03.08Opatření obecné povahy č.1 2020-.pdfFile
03.08Územní plán Měrotín po vydání v ZO dne 29.7.2020.pdfFile
24.07Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-27.-7.-2020-do-odvolání.pdfFile