Úvodní stránka arrow POV a Dotace arrow Dotace Olomoucký kraj pro SDH Měrotín 2010
Mal rozlien obrazovky Velk rozlien obrazovky default color green color orange color

Hlavní menu

Google translator


Dotace Olomoucký kraj pro SDH Měrotín 2010 Tisk E-mail
Napsal Webmin ( Aleš Papajk )   
Středa, 29 prosinec 2010

Olomoucký kraj prispěl na SDH Měrotín

Obec Měrotín požádala v únoru t.r. o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje. Celková předpokládaná pořizovací cena plánovaných výdajů byla 27.400,- Kč. Naší žádosti bylo vyhověno a obec byla k získání podpory vybrána. Olomoucký kraj uzavřel o poskytnutí příspěvku smlouvu, kterou starosta obce s poskytovatelem podepsal dne 12.07.2010.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci příspěvek ve výši 7.500,- Kč. Příspěvek lze použít zejména na opravu dopravního automobilu ve výši 2.500,- Kč a na pořízení hadic a armatur ve výši 5.000,- Kč. Příjemce je povinen použít poskytnutý příspěvek nejpozději do 31.12.2010.

Celkové předpokládané náklady na účel uvedený ve smlouvě činí po úpravě 15.000,- Kč. Příjemce je povinen vynaložit z vlastních zdrojů nejméně 50 % z celkových nákladů.

Zastupitelstvo obce Měrotín schválilo přijetí příspěvku podle uzavřené smlouvy. Pro jednotku SDH byly zakoupeny hadice C 52 - 4 kusy a B 75 - 2 kusy v celkové ceně 10.392,- Kč a autobaterie do požárního automobilu AVIA 30 v celkové ceně 5.300,- Kč.

Z rozpočtu Olomouckého kraje bylo tedy na jednotku SDH poskytnuto 7.500,- Kč a z rozpočtu obce bylo v rámci podané žádosti poskytnuto 8.192,- Kč.

Aktualizováno ( Středa, 29 prosinec 2010 )
 
< Předch.   Další >

Náhodný obrázek z galerie

Poslední na vývěsce

23.05GDPR Informace o zpracovaanii osobniich udaju.pdfFile
23.05GDPR Poverenec.pdfFile
21.05Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Měrotín za rok 2017.pdfFile
21.05Výkaz zisku a ztrát prosinec.pdfFile
21.05Ukazatel dluhové služby.pdfFile
21.05Rozvaha prosinec.pdfFile
21.05příloha prosinec.pdfFile
21.05Návrh závěrečného účtu za rok 2017.pdfFile