Úvodní stránka arrow POV a Dotace arrow Rozšíření veřejného osvětlení v obci
Mal rozlien obrazovky Velk rozlien obrazovky default color green color orange color

Hlavní menu

Google translator


Rozšíření veřejného osvětlení v obci Tisk E-mail
Napsal Webmin ( Aleš Papajk )   
Středa, 02 listopad 2011

Program obnovy venkova


Obec Měrotín požádala v únoru tohoto roku o poskytnutí investičního příspěvku z Programu obnovy venkova 2011 Olomouckého kraje na stavbu kabelového vedení veřejného osvětlení v Měrotíně a byla k získání podpory vybrána. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením ze dne 22.4.2011 přidělení příspěvku z POV 2011 ve výši 233.000,- Kč. Starosta obce podepsal s poskytovatelem Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí příspěvku dne 20.6.2011.
Zastupitelstvo obce Měrotín schválilo přijetí příspěvku a provedení stavby podle Programu obnovy obce Měrotín na roky 2011- 2014, odst.č. 4.3. "Rozšíření veřejného osvětlení v obci".

Celkové náklady na stavbu byly stanoveny na 467.000,- Kč.

Dne 24.10.2011 bylo firmou Miroslav Kulatý, Montáže, opravy el. zařízení, která stavbu realizovala, provedeno předání prací podle smlouvy o dílo ze dne 8.6.2011 na akci: “Měrotín u hřbitova, kabelové vedení VO” a “Měrotín, kabelové vedení VO”. Byly předány doklady: prohlášení o shodě, opravená projektová dokumentace, revizní zpráva VR 329/11, VR 330/11 a geodetické zaměření. Starosta neshledal na předávaném díle závady a provedené práce převzal. O převzetí byl podepsán Protokol o převzetí prací. K proplacení byla firmou vystavena faktura podle smlouvy o dílo na částku 468.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Měrotín schválilo převzetí prací podle smlouvy o dílo z 8.6.2011 a proplacení faktury.
Aktualizováno ( Čtvrtek, 03 červenec 2014 )
 
< Předch.   Další >

Náhodný obrázek z galerie

Poslední na vývěsce

21.05usneseni z 6 ZO 20.5.2019.pdfFile
21.052019 29 5 OZN c 7.pdfFile
15.05Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření .pdfFile
15.05Výkaz zisku a ztrát.pdfFile
15.05Ukazatel dluhové služby.pdfFile
15.05Rozvaha.pdfFile
15.05Roční zpráva o finanční kontrole.pdfFile
15.05Příloha.pdfFile